Đi làm việc tại Hàn Quốc, chi phí là bao nhiêu ?

Đi làm việc tại Hàn Quốc, chi phí là bao nhiêu ?

Đi làm việc tại Hàn Quốc, chi phí là bao nhiêu ? Trung tâm Lao động ngoài nước trả lời về các khoản tiền mà người lao động phải nộp khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS thông qua Trung tâm Lao động ngoài nước. [caption id="attachment_440" align="aligncenter" width="536"...
Xin visa đi du lịch Hàn Quốc

Hướng dẫn thủ tục làm Visa đi du lịch tại Hàn Quốc

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đã đơn giản hóa hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xin visa của người Việt Nam có ý định đi du lịch Hàn Quốc. Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính như chứng minh tài sản cá nhân được đơn giản xuống còn 1- 2 loại ...