Mục tiêu thu hút du khách Hàn tại Việt Nam

Mục tiêu thu hút du khách Hàn tại Việt Nam

Mục tiêu thu hút du khách Hàn tại Việt Nam, việc tăng lượng khách du lịch Hàn Quốc là một trong những mục tiêu của du lịch Việt Nam, phù hợp với định hướng thị trường khách du lịch quốc tế trong Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030. Trong tổn...