Lưu ý về tiền tệ khi đi du lịch Hàn Quốc

Lưu ý về tiền tệ khi đi du lịch Hàn Quốc

Khi đi du lịch nước ngoài để việc mua sắm dễ dàng thì vấn đề hiể về tiền tệ, đơn vị tiền tệ tại nước đó đáng phải xem trước khi đi. Dưới đây là một vài điểm cần lưu ý khi đi du lịch Hàn Quốc: Trước tiền cần biết đơn vị tiền tệ Hàn Quốc là đồng Wo...