Xin visa đi du lịch Hàn Quốc

Hướng dẫn thủ tục làm Visa đi du lịch tại Hàn Quốc

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng đã đơn giản hóa hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xin visa của người Việt Nam có ý định đi du lịch Hàn Quốc. Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính như chứng minh tài sản cá nhân được đơn giản xuống còn 1- 2 loại ...