Hòa mình vào nét truyền thống múa mặt nạ - Hàn Quốc

Hòa mình vào nét truyền thống múa mặt nạ – Hàn Quốc

Múa mặt nạ phát triển đến nay như là một trò chơi nói lên tâm tình của đại bộ phận dân chúng. Chẳng hạn, với nhân vật Maltugi- kẻ đầy tớ thấp hèn, lúc thì kịch liệt lên án sự dối trá, đạo đức giả của tầng lớp quý tộc bằng những cử chỉ táo bạo, hài hước; ...